Sunday, March 6, 2011

the Lords Prayer in Welsh

The Lord's Prayer

(Welsh)

Ein Tad yn y nefoedd,
sancteiddier dy enw;
deled dy deyrnas;
gwneler dy ewyllys,
ar y ddaear fel yn y nef.
Dyro inni heddiw ein bara beunyddiol,
a maddau inni ein troseddau,
fel yr ym ni wedi maddau i'r rhai a droseddodd yn ein herbyn;
a phaid รข'n dwyn i brawf,
ond gwared ni rhag yr Un drwg.
Oherwydd eiddot ti yw'r deyrnas a'r gallu a'r gogoniant am byth.
 


Amen.


(The 1988 Welsh Bible)

Graphic: 'Ein Tad': The Lord's Prayer in Welsh by Vera Law, in ink and gold leaf cir.1923

No comments: