Friday, June 22, 2012

the Lords Prayer in Irish Gaelic

The Lord's Prayer in Irish Gaelic

Ár n-Athair
Ár n-Athair atá ar neamh,
Go naofar d'ainim,
Go dtagfadh do ríocht,
Go ndéantar do thoil ar an talamh
mar a dhéantar ar neamh.
Ár n-arán laethúil tabhair dúinn inniu,
agus maith dúinn ár bhfiacha
mar a mhaithimidne dár bhféichiúna féin
(Ach ná lig sinn i gcathú,
ach saor sinn ó olc,) 


graphic: Irish Countryside south of Dublin

1 comment:

orlagh said...

I recently came across your blog and have been reading along. I thought I would leave my first comment. I don't know what to say except that I have enjoyed reading. Nice blog. I will keep visiting this blog very often.

Alena

Diverticulitis Treatment Diverticulitis Diet