Tuesday, October 8, 2013

Druids PrayerOriginal Welsh
Dyro, Dduw, dy nawdd;
ac yn nawdd, nerth;
ac yn nerth, deall;
ac yn neall, gwybod;
ac o wybod, gwybod y cyfiawn;
ac o wybod y cyfiawn ei garu;
ac o garu, caru Duw.
Duw a phob daioni.

 The "Druid's Prayer" (Welsh: Gweddi'r Derwydd) or "Gorsedd Prayer" (Gweddi'r Orsedd) is a prayer composed by Iolo Morganwg
English translation
Grant, God, thy refuge;
and in refuge, strength;
and in strength, understanding;
and in understanding, knowledge;
and from knowledge, knowledge of what is right;
and from knowledge of what is right, the love of it;
and from loving, the love of God.
God and all goodness.Rev. John Williams ab Ithel,  ed.: Barddas; or, a Collection of Original Documents, Illustrative of the Theology, Wisdom, and Usages of the Bardo-Druidic System of the Isle of Britain: Longman & Co. (1862) Grant us, O God, your protection;
and in your protection, strength;
and in strength, understanding;
and in understanding, knowledge;
and in knowledge, the knowledge of justice;
and in the knowledge of justice, the love of justice;
and in that love, the love of existence;
and in the love of existence, the love of God, God and all goodness.

Amen.

No comments: